Wendbaar

ICT systemen mogen geen beperking vormen voor de ontwikkeling van de organisatie.

Daarom moeten ICT systemen wendbaar zijn. Snel en eenvoudig aan te passen aan steeds veranderende marktomstandigheden.

Atforce beschikt over de mensen en de technieken om wendbare oplossingen te realiseren.

Hoe? Neem vandaag nog contact met ons op.

Waardevol

Niet de techniek is bepalend, maar de functionaliteit. Wat leveren de ICT systemen op? Wat is de bijdrage van deze systemen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen?

Niet de techniek maar de waarde staat centraal. De juiste balans tussen opbrengst en kosten.

Hoe de opbrengst van ICT systemen kan worden verhoogd tegen lagere kosten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Verbind end

We zijn verbonden, elke dag van het jaar, 24 uur per dag. Niet alleen de kernsystemen die het hart van de bedrijfsvoering ondersteunen. Ook bij onze hedendaagse manier van communiceren (zakelijk en privé) speelt de verbinding een belangrijke rol.

Zelfs 'apparaten' die steeds slimmer worden eisen continue communicatie en verbondenheid. 'The Internet of Things' bestaat echt!

Hoe mensen en middelen met elkaar te verbinden? Neem vandaag nog contact met ons op.

Duurzaam

Investeringen in Informatie technologie moeten renderen. Niet alleen door waarde toe te voegen. Maar zeker ook doordat de systemen zodanig zijn ontworpen en geïmplementeerd dat zij gedurende langere tijd hun waarde blijven leveren. Zonder hoge kosten voor onderhoud of verandering. Want systemen moeten wendbaar en onderhoudbaar zijn tegen aanvaardbare kosten.


Hoe ICT kan bijdragen aan een duurzame organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op.